HOME  COLLEGE    CURSUSSEN CONSULTEN AGENDA ARTIKELEN CONTACT
 

HANDLEZEN

Handlezen is een serieuze wetenschap. Handlezen heeft nu ook in het westerse wereld een respectvolle plaats veroverd. Het is een analyse-techniek om betrouwbare persoonlijke informatie te verkrijgen. In het bedrijfsleven wordt het o.a. gebruikt bij personeelsselectie.

Deze eeuwen oude wetenschap vindt haar oorsprong in de Veda's en is een onderdeel van Jyotish-wetenschappen (Vedische astrologie). In de Hast Samudrika Sastra (Geschrift met oceaan van kennis over handanalyse) wordt het handanalyse-systeem uitgebreid behandeld. In deze cursus kunt u leren hoe u karakteranalyses kunt maken, gevolgen van gebeurtenissen (en handelingen) uit het verleden voor het heden en toekomst kunt bepalen. Dit zijn tendensen, want ieder mens is architect van zijn toekomst en kan zijn toekomst zelf bepalen. Belangrijk aan deze cursus is dat de oosterse filosofie en spiritualiteit een onderdeel vormen om u een inzicht te geven in levensprocessen. Net als de cursus "Jyotish" geeft deze cursus u inzichten in uzelf en mogelijke gevolgen van uw handelingen voor de toekomst. U krijgt inzichten in welke eigenschappen problemen veroorzaken, zodat u toekomstige problemen kunt voorkomen. Door persoonlijke inzichten bent u beter instaat om keuze te maken, hierdoor kunt u uw toekomst in positieve zin beinvloeden.

De cursus Handlezen bestaat uit 2 niveaus.

 

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN NIVEAU 1

      Handvormen en hun eigenschappen

      Vingers en hun eigenschappen

      Heuvels en hun eigenschappen

      Betekenis van handlijnen en tekens

 

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN NIVEAU 2 

De analyse- en interpretatietechnieken van handlezen

      Gedragspatronen

      Groeibelemmeringen en andere blokkades

      Latente vermogens en vaardigheden detecteren

      Fysieke en emotionele gezondheid beoordelen.

 

AANTAL LESSEN

Niveau 1: 4 lessen van 1,5 uur ( Kosten 120 euro )

Niveau 2:  4 lessen van 1,5 uur ( Kosten 100 euro )

 

LESMATERIAAL

Je krijgt een syllabus van Vedic College.

 

Wij wensen je heel veel wijsheid en mooie inzichten toe. Wij hopen dat deze unieke kennis, harmonie in je leven zal bevorderen. Ook hopen wij dat deze wijsheden je heel veel  geluk, voorspoed en succes zullen geven.

 

 

INSCHRIJF-FORMULIER

 

Graag tot ziens

Vedic College 070 3598985

Copyright @ 2015 Vedic College